Faktuelle oplysninger

Antal elever

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 11-09-2017:  379 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,1 elever pr. klasse

  •  

Gennemsnitskarakterer

Nordals Skolens gennemsnitskarakterer finder du under følgende link:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmdataweb/fullClient/Default.aspx?report=KGS-gns-kom-fag&res=1366x583

 

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-09-2017:  55

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale