Nordals Skolen
Peblingestien 2
6430 Nordborg


Telefon: 88 72 43 86

 
 
Skoleleder: Tine Christensen, e-mail: [email protected]
 
Viceskoleleder: Frank Andersen, e-mail: [email protected]
 
Telefon SFO: 88 72 71 58
 
Skolesekretær: Karin Thorsager Jørgensen 
 
Skolebiblioteketet: Jette Paulsen og Marianne Welsien
 
Telefon: 88 72 71 54